produktkategori

Kryolipolysmaskin

Begär en offert

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Förstå kryolipolys

Cryolipolysis är en icke-kirurgisk teknik som syftar till att minska lokaliserat kroppsfett. Den fungerar enligt principen att kyla fettcellerna under din hud utan att påverka andra vävnader.

 • Kylningsprocess: Enheter som används i kryolipolys tillämpar kontrollerad kylning på målområdet. Din hud kommer i kontakt med en kylpanel som sänker temperaturen på fettcellerna.
 • Effekt på fettceller: De kylda fettcellerna genomgår apoptos - en typ av kontrollerad celldöd. Detta leder till att de döda fettcellerna elimineras från kroppen.
 • Hudsäkerhet: Din hud skadas inte under denna process. Tekniken är utformad för att endast rikta in sig på fettceller, som är mer sårbara för effekterna av kylning.
 • Immunsystemets roll: När fettcellerna är nedbrutna, träder ditt immunsystem in. Makrofager, en typ av vita blodkroppar, smälter de skadade cellerna.
 • Resultattidslinje: Du kommer inte att se omedelbara resultat. Nedbrytningen och avlägsnandet av fettceller sker gradvis, med resultat som vanligtvis blir synliga under flera veckor till månader.

Det här är vad du i allmänhet kan förvänta dig under en fettfrysningsprocedur för kryolipolys:

 • Varaktighet: Din session kan vara mellan 40 och 60 minuter, under vilken enheten håller en temperatur strax över fryspunkten.
 • Lämplighet: Den är lämplig för små områden av fett som är svåra att förlora genom kost och träning. Det är dock inte en behandling för fetma.

Kom ihåg att kryolipolys är en kroppskonturmetod, inte en viktminskningslösning. Din livsstil och kost spelar fortfarande en avgörande roll för att upprätthålla resultat.

Översikt över kryolipolysproceduren

I huvudsak innebär kryolipolysproceduren en icke-invasiv metod som riktar sig mot envis fett genom att använda kalla temperaturer för att bryta ner fettceller utan kirurgi.

Hur Cryolipolysis-maskiner fungerar

Grundläggande process

Under en kryolipolysession uppnås fettreduktion genom en kontrollerad applicering av kylning inom temperaturområdet +5 till -11°C.

Applikatorn använder ett vakuum för att dra in fettvävnad i en kopp och tillämpar riktad kylning för att frysa fettceller, en process som är vetenskapligt känd som apoptos.

Den omgivande vävnaden förblir oskadd, och de skadade fettcellerna elimineras så småningom från din kropp naturligt.

Målområden

Cryolipolysis är mångsidig och kan rikta in sig på olika områden där oönskat fett tenderar att kvarstå, såsom:

 • Under hakan
 • Buk
 • Låren
 • Kärlekshandtag
 • Överarmar
 • Under skinkorna (även känd som "bananrullar")

Längd och sessioner

En enda kryolipolysession kan vara mellan 35 och 60 minuter, beroende på behandlingsställe.

Antalet pass som behövs varierar beroende på dina individuella mål och mängden fett i de riktade områdena.

Vanligtvis kan du behöva flera sessioner utspridda över flera veckor för att uppnå önskat resultat.

Vård efter behandling

Efter ingreppet kan du uppleva tillfälliga biverkningar som ömhet, svullnad, rodnad eller domningar på behandlingsstället.

Dessa symtom är vanligtvis milda och avtar av sig själva.

Det är vanligt att det behandlade området masseras direkt efter att applikatorn tagits bort för att förbättra nedbrytningen av fettceller.

Jämförelser med andra förfaranden

Till skillnad från fettsugning eller bukplastik erbjuder kryolipolys fettreduktion utan snitt, vilket gör det till ett icke-kirurgiskt alternativ för fettminskning.

Jämfört med andra icke-invasiva tekniker som SculpSure, innebär kryolipolys att frysa fett i motsats till att applicera värme.

Förberedelsekrav

Rådgör med en kvalificerad plastikkirurg eller specialist för att förstå om du är en idealisk kandidat för kryolipolys.

Bra kandidater är de som har lokaliserade fettavlagringar som inte har svarat på kost och träning.

Innan behandlingen bör du behålla realistiska förväntningar och förstå att kryolipolys inte är en behandling för fetma.

Fördelar och effektivitet

Cryolipolysis erbjuder dig ett icke-invasivt alternativ för att minska fett i specifika besvärliga områden där kost och träning inte har varit effektiva.

Fettreducerande effekt

Cryolipolysis är inte en viktminskningslösning utan snarare en fettminskning Metod.

Genom denna process kan du förvänta dig en minskning av lokaliserat fett som ofta är resistent mot livsstilsförändringar, som kost och träning.

Effektiviteten av denna kosmetiska procedur ligger i dess förmåga att rikta in sig på envisa fettavlagringar, kyla dem till en punkt där fettceller förstörs och sedan naturligt elimineras av din kropp.

Kosmetiska resultat

Efter att ha genomgått kryolipolys kommer du att märka kosmetiska förändringar när det behandlade området blir slätare och mer konturerat.

Denna kroppsskulpterande effekt uppstår eftersom proceduren selektivt minskar fettlager utan att påverka de omgivande vävnaderna.

Det är viktigt att notera att även om din ideala kroppsvikt inte är i fokus här, kan det raffinerade utseendet efterbehandlingen komplettera din kropps övergripande form och ton.

Långsiktiga resultat

De långsiktiga resultaten av kryolipolys ses ofta positivt eftersom de förstörda fettcellerna inte regenereras.

Att bibehålla dessa resultat är dock beroende av en stabil vikt; betydande viktökning kan leda till nya fettavlagringar, vilket potentiellt förändrar de kosmetiska resultaten.

Det är inte ett skydd mot viktökning, så att fortsätta en hälsosam livsstil är avgörande för att bevara dina fördelar med fettminskning.

Potentiella risker och biverkningar

När du överväger en kryolipolysbehandling är det viktigt för dig att vara medveten om möjliga risker och biverkningar. Även om det generellt anses säkert, som med alla förfaranden, finns det potentiella oönskade resultat.

Vanliga biverkningar

Efter en kryolipolysession kan du uppleva flera tillfälliga biverkningar, som vanligtvis går över av sig själva:

 • Smärta eller värk: En känsla av smärta eller en allmän värk i det behandlade området.
 • Stickningar eller stickningar: Dessa känslor är vanliga och kan vara några minuter efter behandlingen.
 • Blåmärken: Du kanske märker några blåmärken på grund av maskinens sug.
 • Domningar: Behandlade områden kan kännas domna ett tag efter ingreppet.
 • Svullnad: Viss lokal svullnad förväntas på grund av det inflammatoriska svaret.

Sällsynta komplikationer

Även om det är ovanligt bör några sällsynta komplikationer finnas på din radar:

 • Paradoxal fetthyperplasi (PAH): I mycket sällsynta fall ökar det behandlade området i storlek snarare än att minska.
 • Kryoglobulinemi, kall urtikaria, paroxysmal kall hemoglobinuri: Om du har haft dessa tillstånd i anamnesen kan kryolipolys utlösa eller förvärra symtomen på grund av att förkylningsbehandlingen påverkar ditt immunsystem.

Hantera komplikationer

I det osannolika fallet att du upplever några allvarliga biverkningar är det avgörande att:

 1. Rådgör med din läkare: Se till att du diskuterar eventuella problem eller ovanliga reaktioner efter proceduren.
 2. Följ riktlinjerna efter behandlingen: Att följa eftervårdsinstruktionerna kan hjälpa till att minimera komplikationer och hantera eventuella obehag.

Kostnadsöverväganden

När man överväger en kryolipolysmaskin (cool skulpteringsmaskin) för icke-kirurgisk fettminskning, är det avgörande att förstå kostnaden och tillgängligheten för behandlingen.

Du kommer att upptäcka att priserna kan variera kraftigt beroende på flera faktorer.

Kosta:

 • Genomsnittlig kostnad: Behandlingskostnaderna kan variera avsevärt. En genomsnittlig session kan kosta allt från $1 000 till $4 000, med vissa rapporter som indikerar en typisk kostnad på cirka $3 200 för en behandling som kan inkludera flera sessioner och kroppsområden.
 • Faktorer som påverkar kostnaden: Din totala kostnad kan påverkas av klinikens geografiska läge, det specifika området på kroppen som behandlas, antalet sessioner som krävs och vilken typ av kryolipolysmaskin som används.

Försäkring:

 • Det är viktigt att notera att kryolipolys är en kosmetisk behandling; därför täcks det vanligtvis inte av sjukförsäkringsplaner.

Patientöverväganden

När du överväger kryolipolys, allmänt känd som fettfrysning, måste du vara medveten om vissa faktorer som kan påverka behandlingens lämplighet, dess kontraindikationer och graden av tillfredsställelse du kan förvänta dig.

Lämpliga kandidater

 • Body Mass Index (BMI): Ditt BMI bör vara under 30 kg/m2.
 • Fettegenskaper: Behandlingen är mest effektiv på klämbar fett i envisa områden.
 • Realistiska förväntningar: Förstå att kryolipolys är för lokal minskning och inte signifikant viktminskning.

Kontraindikationer

Kryolipolys är i allmänhet säker, med få kontraindikationer, men det är inte för alla. Här är exempel när du bör undvika det:

 • Förekomst av lös hud eller otillräckliga fettlager
 • Historik med förkylningsrelaterade tillstånd, såsom kall urtikaria
 • Fetma; kryolipolys är inte en viktminskningslösning
 • Öppna eller infekterade skärsår eller sår på målområdena
 • Kroniska tillstånd, som diabetes, som kan påverka din kropps reaktion på kalla temperaturer

Förväntningar och tillfredsställelse

 • Patientnöjdhet: Hög tillfredsställelse har rapporterats på grund av procedurens icke-invasiva karaktär.
 • Resultat Tidslinje: Räkna med att se förändringar inom 12 veckor efter behandling.
 • Biverkningar: Minimala effekter som smärta, rodnad, blåmärken och svullnad kan förekomma.
 • Resultatens livslängd: Långtidseffekterna av kryolipolys är ännu inte väldokumenterade.

Tekniska aspekter av kryolipolysmaskiner

När du utforskar de tekniska egenskaperna hos kryolipolysmaskiner är det viktigt att förstå de komponenter och framsteg som säkerställer deras effektivitet och överensstämmelse med regulatoriska standarder. Detta kommer att fördjupa din uppskattning för vetenskapen bakom processen.

Maskinkomponenter

Nyckelkomponenterna i en fettfrysningsmaskin inkluderar:

 • Applikatorer: Finns i olika storlekar och är designade för att fästa på olika kroppsområden.
 • Gel Pad: Placeras mellan applikatorn och din hud för att skydda vävnaden.
 • Kylmekanism: Inriktar och fryser fettceller utan att skada omgivande vävnad.
 • Sug och vakuum: Dra försiktigt in riktad fettvävnad i applikatorn för effektiv kylning.

Varje del arbetar unisont för att leverera fettfrysningsprocessen, och förlitar sig på exakta temperaturer och sug för att orsaka apoptos (celldöd) i adipocyter, som sedan bearbetas naturligt och elimineras från kroppen.

Teknikutveckling

De senaste framstegen inom kryolipolysmaskinteknologin återspeglar de AI-drivna funktionerna för bättre målinriktning på fettceller och effektivitetsförbättringar.

Moderna maskiner erbjuder anpassningsbara inställningar som skräddarsyr kylning och sug efter din kropps kontur och sammansättning, vilket säkerställer optimala resultat.

Utvecklare har också gjort förbättringar av applikatorerna, vilket gör att de passar bättre till olika kroppsformer och storlekar, vilket kan resultera i en bekvämare upplevelse för dig och en mer enhetlig fettcellsreduktion.

Kontinuerliga förbättringar av kyltekniken hjälper till att minimera risken för biverkningar och optimera fettfrysningsprocessen, vilket gör det till ett populärt val inom området icke-invasiv estetisk kirurgi.

Att välja rätt kryolipolysmaskin

När du funderar på att investera i en fettfrysningsenhet för ditt hem eller företag, finns det några viktiga faktorer att tänka på. I det här avsnittet kommer vi att diskutera bärbara kontra professionella maskiner, pris och överkomlighet samt funktioner och tekniska parametrar.

Bärbar vs professionell

Cryolipolysis-maskiner finns i både bärbara och professionella modeller.

Bärbara maskiner, som Mini Cryolipolysis-enhet för hemmabruk, är kompakta och lätta att använda hemma.

Dessa enheter har ofta ett lägre pris och kan vara ett utmärkt val om du letar efter ett mer budgetvänligt alternativ.

Å andra sidan, professionella maskiner, såsom Fettfrysning 360 graders kryokryoterapimaskin, erbjuder avancerade funktioner och högre kylningstemperaturer.

Dessa maskiner är designade för användning i skönhetssalonger, skönhetskliniker och skönhetsspa, men om du köper en för personligt bruk kan de ge mer effektiva och konsekventa resultat.

Pris och överkomlighet

Cryolipolysis maskiner kan variera mycket i pris, beroende på funktionerna och den övergripande kvaliteten på enheten.

Bärbara maskiner kan variera i pris från cirka $300 till några tusen dollar. Professionella maskiner kan vara dyrare, med vissa modeller som kostar över $5 000.

Det är viktigt att ta hänsyn till din budget och individuella behov när du handlar efter en kryolipolysmaskin.

Kom ihåg att en investering i en maskin av högre kvalitet kan ge bättre resultat och längre livslängd för enheten.

Funktioner och tekniska parametrar

När du jämför coolsculpting-maskiner, se till att utvärdera de tekniska parametrarna och funktionerna som varje maskin erbjuder.

Några nyckelfunktioner att leta efter inkluderar:

 • Kyltemperatur: Det temperaturintervall en maskin kan nå är avgörande för effektiv fettfrysning. Leta efter en enhet som kan nå minst -10°C till 5°C.
 • Strömförsörjning: En pålitlig strömförsörjning, som Taiwan Meanwell, säkerställer konsekvent prestanda och lång livslängd för din maskin.
 • Pekskärm: Ett lättanvänt pekskärmsgränssnitt kan göra att använda din maskin mer användarvänlig.
 • Kyldynor och halvledarkylsystem: Dessa är viktiga komponenter för att leverera riktad kylning till behandlingsområdet.

Tänk också på kvaliteten på komponenter som luftpumpar och ventiler.

Till exempel är tyska proportionella ventiler och japanska EMC-magnetventiler kända för sin hållbarhet och effektivitet.

Säkerhet och effektivitet

Temperaturkontroll och kylprocess

Cryolipolysis-maskiner är designade med temperaturkontrollfunktioner för att säkerställa säkerheten och effektiviteten av fettfrysningsprocessen.

Kylningstemperaturen är inställd på att rikta och kristallisera fettcellerna, samtidigt som de omgivande vävnaderna lämnas oskadda. Denna precision gör fettfrysningsbehandlingen icke-kirurgisk och smärtfri.

Icke-kirurgisk och smärtfri

Cryolipolysis, även känd som CoolSculpting, är ett icke-kirurgiskt och smärtfritt alternativ till fettsugning.

Med sin kontrollerade kylningsprocess kan du förvänta dig minimalt obehag under behandlingen.

Förfarandet syftar till att minska fett i målområden med 10%-25% i genomsnitt.

Det är viktigt att notera att kryolipolys är avsett för fettminskning, inte viktminskning.

CE-certifiering och kvalitetssäkring

När du letar efter en fettfrysningsmaskin till salu, var noga med att kontrollera efter CE-certifieringsmärket.

Detta märke indikerar att maskinen har genomgått stränga kvalitetskontroller och följer de säkerhetsstandarder som krävs av EU.

Detta försäkrar dig om att kryolipolysmaskinen är både säker och effektiv, vilket ger dig sinnesfrid under dina behandlingar.

CE-certifiering

Behandlingsresultat och fördelar

Detta avsnitt kommer att utforska resultaten i form av viktminskning och fettminskning, kroppsformning och konturering, minskning av celluliter och uppstramning av huden.

Viktminskning och fettminskning

Cryolipolysis är en icke-kirurgisk procedur som använder kalla temperaturer för att rikta och minska lokala fettavlagringar.

Det är inte menat att vara en viktminskningslösning, men det kan hjälpa till att eliminera envis fett som inte svarar på kost och träning.

Fettfrysningsprocessen förstör permanent fettceller, vilket resulterar i märkbar fettminskning.

Du bör förvänta dig en gradvis förändring under loppet av några månader eftersom din kropp naturligt metaboliserar och spolar ut de förstörda fettcellerna.

Kroppsformning och konturering

Kryolipolys kan hjälpa till att förbättra din kropps konturer och övergripande utseende.

Genom att rikta in sig på specifika områden som bukfett, kärlekshandtag, överarmar, inre lår och även under hakan, kan denna procedur skapa mer definierade och tonade kurvor.

Oavsett om du är ute efter att banta ner behån eller ryggutbuktningar eller släta ut bananrullar, kan kryolipolysbehandlingar förbättra din naturliga form.

Det är dock viktigt att komma ihåg att resultaten är individuella och kan variera beroende på faktorer som kroppstyp, ålder och livsstil.

Cellulitreduktion och huduppstramning

Även om kryolipolys främst används för fettminskning, kan vissa personer märka förbättringar av celluliter och hudslapphet efter behandlingen.

Kylningsprocessen kan hjälpa till att strama upp lös hud och minska synliga celluliter genom att bryta ner subkutant fett.

Det är värt att notera att dessa fördelar ofta anses vara sekundära och kanske inte är lika dramatiska som de viktigaste fettreducerande effekterna.

Kombinationen av kroppsbantning och huduppstramning kan dock ytterligare förbättra de övergripande behandlingsresultaten.

Använda kryolipolysmaskinen

Pekskärmskontroll

När du använder en kryolipolysmaskin kommer du att tycka att pekskärmskontrollsystemet är ganska användarvänligt.

Följ bara instruktionerna på skärmen och ställ in önskade behandlingsinställningar.

De flesta kryolipolysmaskiner har justerbara kyltemperaturinställningar, vilket gör att du kan skräddarsy behandlingen efter kundens behov.

Se till att bekanta dig med pekskärmens funktioner och inställningar för att säkerställa en smidig och effektiv session.

Handtagstyper och användningsområden

Cryolipolysis-maskiner kommer med olika handtagstyper, vanligtvis enkla, dubbla, fyra handtag och till och med sju handtag.

Varje handtag tjänar ett specifikt syfte och deras användning beror på det riktade behandlingsområdet.

Till exempel är de mindre handtagen bra för mer ömtåliga områden som armar, knän och haka, medan de större handtagen fungerar bra för större områden som buken eller kärlekshandtag.

Flera handtagsmaskiner kan behandla flera områden samtidigt, vilket gör behandlingen mer effektiv för både dig och kunden.

Välj maskinen med rätt antal handtag utifrån din kundkrets och behandlingsområden du vill täcka.

Handtagstyper och användningsområden

Säkerhetsåtgärder

När du använder en kryolipolysmaskin är det viktigt att hålla säkerheten i åtanke. Här är några säkerhetsåtgärder att följa:

 • Se till att maskinen har en pålitlig strömförsörjning. Detta påverkar inte bara maskinens prestanda utan även säkerheten för dig och din kund.
 • Sträva efter en säker och effektiv behandling genom att följa tillverkarens rekommenderade temperaturinställningar och behandlingstid.
 • Undvik att applicera cryohandtagen direkt på huden. Använd istället de medföljande gelkuddarna eller frysskyddsmembranet för att förhindra förkylning eller frostskador.
 • Kontrollera regelbundet maskinens prestanda genom att övervaka dess kylsystem och komponenter. Dessa inkluderar luftpumpen, proportionalventilen och magnetventilen. Korrekt underhåll hjälper till att säkerställa maskinens livslängd och effektivitet.

Tillämpa kryolipolys i spa och skönhetssalonger

Om du är en hälso- och skönhetsspecialist kan det vara ett utmärkt sätt att överväga att lägga till kryolipolys till din lista över tjänster för att locka nya kunder som söker effektiva, icke-kirurgiska viktminskningsbehandlingar.

Kryolipolys, ofta kallad "fettfrysning", är en populär metod för att minska envisa fettavlagringar utan behov av invasiva operationer eller långa återhämtningstider.

När du införlivar kryolipolys i ditt spa eller skönhetssalong är det viktigt att investera i en högkvalitativ maskin.

Moderna kryolipolysmaskiner, som de som erbjuds av OSANO, kommer med avancerade funktioner och kan ge tillfredsställande resultat för dina kunder. Dessa maskiner är designade för att vara säkra, effektiva och lätta att använda.

Innan du erbjuder kryolipolys, se till att din personal är välutbildad i behandlingsprocessen.

Detta inkluderar förståelse för hur maskinen fungerar, lämpliga inställningar för olika behandlingar och kontraindikationer eller risker förknippade med proceduren.

Korrekt utbildning säkerställer både säkerhet och tillfredsställelse för dina kunder och kan leda till fler positiva recensioner och mun-till-mun-hänvisningar.

En av de största försäljningsargumenten för kryolipolys är dess minimala stilleståndstid, vilket gör att kunderna kan fortsätta sina dagliga rutiner strax efter behandlingen.

När du marknadsför den här tjänsten, se till att betona bekvämlighetsfaktorn och hur den sömlöst passar in i en hektisk livsstil.

Denna icke-invasiva strategi för viktminskning kan locka kunder som annars kanske inte skulle välja traditionella, mer invasiva metoder som fettsugning.

Du bör prissätta konkurrenskraftigt för att attrahera en bred kundkrets, samtidigt som du ser till att ditt spa eller skönhetssalong förblir lönsamt.

sv_SESwedish
Rulla till toppen